Händer på Ryggrörelsen

No events

Newsletter

:

Artiklar
Hållning - Mer än ögat kan se

Hur mycket betyder kroppshållning för dig? Har du tänkt över det? Tänker du på din hållning när du ska på jobbintervju eller när du ska på en "date"? Du kanske inte är så medveten om din egen hållning men väldigt uppmärksam på andras hållning. Vad känner du för en person som hänger med axlarna och putar med magen? Vilket intryck gör den personen på dig? Kan jag lita på den här personen, är den här personen ett föredöme för produktivitet, kan jag lita på honom/henne när det handlar om att ställa upp och göra det jobb som han/hon skall göra?

Läs mer...
 
Network Care, en länk mellan kropp och psyke

Av Lars-Olov Ahlborg och Anna Ahlefeldt

Publicerad i Mellanrummet, Tidskrift om barn- och ungdomspsykoterapi. Sinnenas Rum - Psyke och Soma (2). Nr 20, 2009

Artikeln nedan beskriver Network Care, en metod som med kroppen som utgångspunkt utvecklar strategier för ökat fysiskt, emotionellt och mentalt välbefinnande, ökad stresstolerans och förmåga att göra hälsobefrämjande livsstilsförändringar.

Läs mer...
 
Definition Hälsa och välbefinnande

Några modeller och definitioner som används för att beskriva olika aspekter av hälsa

WELLNESS OCH DISEASE MODELS

1. Den biomedicinska modellen (disease/prevention model), kategoriserar personen utifrån fysiska fynd, till exempel symtom och provresultat (oftast i förhållande till ett medeltal) för att fastställa en diagnos. Traditionella västerländska läkare utbildas och praktiserar enligt denna modell med syfte att bota eller förebygga ett sjukdomstillstånd.

2. Välbefinnandemodellen (wellness/illness model), utgår ifrån hur personen fungerar, hur hon förhåller sig till omvärlden och hennes allmänna livskvalitet. Den baseras på individens egen inre upplevelse och beskrivning av graden av välbefinnande. Detta är en beteendevetarmodell som används av hälsoorganisationer världen över.

Läs mer...
 
Vad är stress?

Stress kan definieras som den information som vårt nervsystem måste hantera. Stress är inte bara att det är körigt på jobbet utan all information. Den kan komma utifrån via våra sinnen, men också inifrån som fysisk, psykisk, eller mental information/stress När vi är kapabla att hantera informationen kallar vi det positiv stress, d.v.s. vi kan utvecklas och anpassa oss i förhållande till vår inre och yttre miljö. När vi utsätts för mycket information (kvantitet) eller för "farlig" information (kvalitet) skapas negativ stress. För att skydda oss mot denna informationsöverbelastning reagerar vi både emotionellt och fysiskt som om vi är utsatt för en överhängande, till och med livshotande fara. Detta driver vårt nervsystem och vår kropp in i ett stresstillstånd.

Läs mer...