Vi på Ryggrörelsen

Händer på Ryggrörelsen

No events

Newsletter

:

Loas Ahlborg

Loas Ahlborg Innan jag inledde min kiropraktorgärning arbetade jag som valthornist i Norrköpings Symfoniorkester. Under en ettårig vistelse i USA 1988-89 för att fortbilda mig på mitt instrument, kom jag i personlig kontakt med Network Spinal Analys (NSA). De positiva erfarenheterna ledde till att jag bestämde sig för att utbilda mig till kiropraktor för att kunna dela med mig av mina erfarenheter och introducera NSA i Sverige.

Jag fullgjorde min femåriga akademiska kiropraktorutbildning i England 1995. Jag blev 1996 legitimerad kiropraktor efter en ettårig AT-tjänstgöring, halvtid på Södersjukhuset och halvtid på Stockholms Kiropraktorklinik. Jag fortsatte arbeta på Stockholms Kiropraktorklinik heltid till och med januari 2000. I uppgifterna ingick också att arbeta på Kistahälsan med företagshälsovård.

Jag startade Ryggrörelsen i februari 2000 och var därmed först med att introducera Network Care i Sverige och Skandinavien.

Jag har sedan utbildningstiden kontinuerligt vidareutbildat och specialiserat mig inom NSA och är sedan 2001 fullt certifierad i samtliga tre NSA-nivåer. Jag har dessutom sedan 2007 varit "staff doctor", dvs arbetat på Network Care seminarier internationellt i Wise World Seminars regi.

Jag är medlem i Association for Network Care och tillhandahåller NSA-behandling i enlighet med Council on Chiropractic Practice Guidelines och Canon of Ethics of the Association for Network Care.

Examina och fortlöpande utbildning

  • Master of the Fine Arts (Musikhögskolan Stockholm 1986)
  • Bachelor of Science, Chiropractic. (Anglo-European College of Chiropractic 1995)
  • Network Spinal Analys (kontinuerlig vidareutbildning sedan 1992)
  • Certifierad i NSA (samtliga 3 nivåer sedan 2001)