Händer på Ryggrörelsen

No events

Newsletter

:

Network Care
Vad är Network Care?
Network Care är en modell som utvecklats av den amerikanska kiropraktorn Dr. Donald Epstein. Network Care har som målsättning att underlätta din väg mot ökat och varaktigt välbefinnande och att bistå dig i processen att utveckla strategier för att uppnå detta. Här förklarar vi vad Network Care baseras på och på vilket sätt vi arbetar (för mer detaljer, läs vidare om vad hälsa och välbefinnande och stress är under fliken definitioner).

Välbefinnande går att relatera till hur vi upplever vår inre och yttre verklighet.

Läs mer...
 
Vad är Network Spinal Analys?

Network Spinal Analys (NSA) är en kiropraktisk behandling baserad på en välbefinnandemodell, utvecklad av den amerikanske kiropraktorn Dr. Donald Epstein sedan åttiotalet.

Ryggrörelsen tillhandahåller NSA-behandlingar i enlighet med Council on Chiropractic Practice Guidelines och Canon of Ethics of the Association for Network Care och kiropraktorn är legitimerad kiropraktor, samt certifierad Network-kiropraktor.

NSA-behandlingen - även kallad entrainment - innebär att NSA-kiropraktorn med lätta exakta kontakter längs ryggraden åstadkommer avslappning och bättre kommunikation mellan kropp och nervsystem. Målsättningen är att höja "medvetenheten om sig själv" vilket leder till mer integrerat kropp och sinne.

Läs mer...
 
Vad är Somato Respiratorisk Integrering?
Somato Respiratorisk Integrering (SRI) är en kroppsorienterad metod baserad på en välbefinnandemodell, utvecklad av den amerikanske kiropraktorn Dr. Donald Epstein sedan åttiotalet.

Ryggrörelsen tillhandahåller SRI i enlighet med Canon of Ethics of the Association for Network Care och utförs av personal med vidareutbildning i SRI Wellness Education.

SRI hjälper dig att bli mer medveten om dina kroppsrytmer, där du får öva dig i fokuserad uppmärksamhet i relation till kroppsberöring, kroppsrörelse och andning. Målsättningen är att öka din kunskap om hur du reagerar med din kropp, dina tankar och ditt handlande.

Läs mer...